مشکل قلبی

هر وقت خیلی سنگین ورزش می کنم یا کلا ورزش کردن مرتب رو ترک می کنم 

قلبم تیر می کشه و کلی نگرانم می کنه نگران

از مردن نمی ترسم ، ازین نگرانم که به خاطر این دلایل ظاهری بی ارزش 

ریق رحمتو سر بکشم ! انگار بدنم به یه ریتم آروم و نه چندان سنگین فعالیت بدنی 

عادت کرده و اگه هورمونایی که با ورزش کردن آزاد می شن ترشح نشن کار بدجوری

بیخ پیدا می کنه ! این بیمه طلایی لعنتیمونم که نمیاد تا با خیال راحت برم دنبال 

دکتر و آزمایش و درمان کلافه

تو این هفته اگه تنبلی نکنم و وضع مالیم خوب باشه می رم دنبال معاینه و یه سری

کارای اولیه ی کم خرج تر و اسکن و آزمایشای کلی تر و گرون ترو می ذارم واسه 

زمانی که بیمه تکمیلیم از سفر دور و دراز تمدید و صدور مجدد برگشت !!!

امیدوارم تا اون موقع زنده بمونم خمیازه

/ 0 نظر / 11 بازدید