آخرین تمرین

امشب آخرین تمرین تیم محلمون تو سال 92 برگزار شد 

خیلی دوس داشتم تو این تمرین باشم ولی کشاله ی پای راستم کش اومده 

و طبق بجربیات قبلی به محض این که اولین بغل پای محکمو به توپ بزنم بدتر می شه

به همین خاطر جلوی خودمو گرفتم و تمرین نکردم تـا بـا یـه کار بدنی منظم و شدید تـو 

سال دیگه به مرز 100 % آمادگی برسم 

امیدوارم سال 93 سکوی پرتابم به آینده ای روشن و پر امید باشه . . . 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ghazal

اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی هستند که می افتند فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد . . . . .