هنوز . . .

. . . تمرین نمی رم 

یعنی دوس دارم برم ؛ ولی به خاطر کار جدید و شلوغی 3 شنبه هاش اینقد خسته ام 

که اصلا حسش نیس برم سر زمین و بدوم ! 

باید طبق معمول یـه فکر اساسی کرد ، اسفند که بگذره همه چی معلوم می شه . . . 

/ 0 نظر / 7 بازدید